Efekt koncepcie pre prevádzkovateľov čerpacích staníc - GrizzlySlovakia

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Efekt koncepcie pre prevádzkovateľov čerpacích staníc

ENZYMDEG > ENZYMDEG

Koncepcia čistenia a dekontaminácie čerpacích staníc pohonných hmôt je rozdelená na dve fázy:
A: Samotné komplexné čistenie a dekontaminácia
B: Systém preventívnych postrekov spevnených plôch

- B1
: Celoplošná komplexná dekontaminácia čerpacích staníc pohonných hmôt počas celého roku a  bez prerušenia  prevádzky s možnosťou dekontaminácie zemín, podzemných vôd a spevnených povrchov.
- B2: Systém preventívnych postrekov po vykonaní samotných dekontaminácii na zabránenie vznikania nových kontaminácií a ako prevencia pri prevádzke novootvorených čerpacích staníc pohonných hmôt.

A: Popis samotného procesu dekontaminácie je opísaný v texte tohto propagačného materiálu aj s priloženými fotodokumentáciami a obrazovými prílohami. Na základe vášho záujmu sme schopní predložiť cenovú ponuku a podrobný projekt samotných prác. Výhodou nášho spôsobu dekontaminácie je aj to, že dekontaminačné práce vykonávame bez prerušenia prevádzkovej činnosti čerpacej stanice. Najdôležitejšou prednosťou našej metódy komplexnej enzymatickej dekontaminácie je hlavne to, že je konečná a produkty dekontaminácie sú oxid uhličitý a voda.

B: Systém preventívnych postrekov spevnených plôch.
Prednosťou našej metódy je aj to, že umožňuje dekontamináciu do určitej hĺbky aplikáciou enzýmov ako prevenciu pred nutnou dekontamináciou, respektíve značne znižuje náklady pri následnej dekontaminácii. Samotnú aplikáciu vieme realizovať pomocou nášho technologického zariadenia Postrekovačmi zariadením sa aplikuje vodný roztok enzýmu na spevnenú plochu. Množstvo dávkovaného enzýmu sa automaticky reguluje podľa potreby. Molekuly enzýmu a vody sú menšie ako molekuly kontaminantov, a preto sú schopné sa dostať všade tam, kde sa dostal kontaminant. Následne prebieha proces dekontaminácie, ako je to opísané v propagačných materiáloch.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky