Enzymatická metóda dekontaminácie - GrizzlySlovakia

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Enzymatická metóda dekontaminácie

ENZYMDEG > ENZYMDEG

„ENZYMDEG"

      Jednoznačným výsledkom výskumov v oblasti dekontaminácie je skutočnosť, že asanácia pôdy, podzemných vôd a spevnených plôch musí byť rýchla, účinná a konečná. K tomu sa podľa doterajších poznatkov najviac približuje spôsob dekontaminácie využívajúci enzymatické preparáty živočíšneho pôvodu, ktoré dokážu štiepiť ropu a ropné produkty rýchlo a s konečným účinkom.
      
Vývoj vo svete aj u nás prekonal aj tento problém. Spôsob izolácie a výrobu takýchto enzýmov vo svojich laboratóriách vyvinula slovenská firma BOOS - Biologické subtancie. Na základe týchto skutočností bol vypracovaný úplne nový spôsob sanácie spevnených plôch, zemín a podzemných vôd kontaminovaných ropnými látkami, ktorý predpokladá komplexný a absolútne rezolútny prístup k problematike. Nová metóda enzymatického odbúravania ropných látok zabezpečuje enviromentálne požadovaný stav.
      
Metóda dekontaminácie spočíva v aplikácii vodného roztoku ENZYMMIXU, čo je vlastne špeciálna zmes hydrolitických enzýmov živočíšneho pôvodu v určitom, presne vyváženom pomere. iKonečným produktom dekontaminácie sú uhľovodíkové reťazce dĺžky C3 až C7 a v konečnom slede CO2 a voda. Keďže enzýmy neobsahujú oxidázy, iba hydrolázy, v žiadnom prípade sa netvoria glyceríny a im podobné látky, t.j. látky, ktoré by boli pre životné prostredie enviromentálne nevyhovujúce.


Výhody používania metódy ENZYMDEG
- enzýmy veľmi efektívne odbúravajú kontaminanty typu ropných látok (NEL,PAU,
CLU, PCB
- vieme nasadiť enzýmy cielene, podľa rozsahu, množstva a druhu kontaminantov
- sanačné práce enzymatickou degradáciou sa vykonávajú prevážne "m situ"
- pri zamorení pevných plôch, ako betónové plochy, zastavané plochy a pod., sa toto postihnuté územie skrápa zmesou enzýmu a
vody. Prenikajúce enzýmy štiepia ropné látky "in situ".
- enzýmy sú samodeštrukčné a nezanechávajú po sebe nežiadúce zvyšky v sanovanom
prostredí
- metóda enzymatického odbúravania kontaminantov typu ropných látok v pevných aj tekutých substrátoch je rýchla, efektívna,
konečná a čo je hlavné, aj lacnejšia ako doteraz používané metódy.

Kvalita dekontaminácie
Zmes enzýmov neštiepi všetky zložky ropných látok a ich derivátov rovnako. Rýchlosť štiepenia je závislá na dĺžke reťazcov uhľovodíkov, príp. druhu aromátov. Poradie štiepenia je v klesajúcom slede účinnosti nasledujúce:
Fenoly
Kerozín
Benzíny
Motorová nafta
Surová ropa
Transformátorové oleje (PCB) Motorové oleje Motorové syntetické oleje Benzén

Podľa nám doteraz známych a overených skutočností enzymatická metóda sanácie ENZYMDEG môže byť využitá pri:
- dekontaminácii zemín a podzemných vôd
- dekontaminácii železničných štrkových lôžok
- dekontaminácii pevných a spevnených plôch
- dekontaminácii betónov
- čistení odpadových vôd
- čistení zásobných nádrží, tankov a potrubí

      Pokiaľ ide o samotné enzymatické preparáty, tie sú vyrábané na báze nebakteriálnych enzýmov s vysokou dekontaminačnou účinnosťou, ktorých získavanie je chránené patentom u nás aj v zahraničí. Použitie enzymatických preparátov nezanecháva sekundárnu kontamináciu terénu ako v prípade použitia baktérií, nakoľko enzýmy sú samodeštrukčné a nezanechávajú ekologicky alebo zdravotne nežiadúce zvyšky.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky