Referencie - GrizzlySlovakia

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Referencie

ENZYMDEG > Naša práca

Dekontaminácia zemín, spevnených plôch a podzemných vôd za pomoci využitia ENZYMMIXU bola úspešne realizovaná už na niekoľkých lokalitách.
Dosiahnuté výsledky dekontaminácie horninového prostredia a spevnených plôch sú veľmi dobré a spĺňajú požadované legislatívne požiadavky u nás aj v zahraničí.


Slovenské elektrárne a.s, Vojany: - Odstránenie ekologické) havárie v koľajisku
železničnej stanice Vojany
Dekontaminácia zemín: 7 640 m3
Vstupná koncentrácia:      2100 mg. kg'1
Dosiahnutá koncentrácia:  <100 mg. kg'1
Dĺžka sanácie: 1 mesiac

Dekontaminácia štrkov železničného zvršku a zemín nesaturovanej zóny:
9 335 m2, resp. 28 005 m3
Vstupná koncentrácia:      15100 - 54 460 mg.kg'1
Dosiahnutá koncentrácia:  < 500 mg.kg'1
DÍlka sanácie: 7 mesiacov

Dekontaminácia podzemnej vody:   2 506 m3
Vstupná koncentrácia:      fáza, resp. 11,8 mg.ľ1
Dosiahnutá koncentrácia:  < 0,2 mg.ľ1
DÍlka sanácie: 7 mesiacov

Slovenské telekomunikácie š.p. OZ Rádiokomunikácie Bratislava:
- Sanácia zemín od RL na území TV Kráľova Hoľa
- Čistenie naftových zásobníkov Dekontaminácia zemín: 1150 m3
Vstupná koncentrácia:      11000- 35 000 mg. kg'1
Dosiahnutá koncentrácia:  < 400 mg.kg'1
Dĺžka sanácie: 1,2 mesiaca

Dopravný podnik Bratislava š.p.: - Dekontaminácia kontaminovanej vody
zo zásobníkov nafty
Dekontaminácia znečistenej vody:   17,15 m3
Vstupná koncentrácia:      fáza, resp. 28,1 mg.ľ1
Dosiahnutá koncentrácia:  <0,9 mg.ľ1
Dĺžka sanácie: 1 týždeň

Železnice Slovenskej republiky - Generálne riaditeľstvo Bratislava:
- Tatranská ozubnicová železnica - dekontaminácia
spevnených plôch
Dekontaminácia spevnených plôch: 460 m2
Vstupná koncentrácia:      >5 000 mg.kg'1
Dosiahnutá koncentrácia:  380 mg.kg'1
Dĺžka sanácie: 1 týždeň

Železnice Slovenskej republiky - Generálne riaditeľstvo Bratislava:
- Depo Nové Zámky - dekontaminácia spevnených plôch Dekontaminácia spevnených plôch: 650 m2
Vstupná koncentrácia:      >15 000 mg. kg'1
Dosiahnutá koncentrácia:  <400 mg. kg'1
Dĺžka sanácie: 1 týždeň

Železnice Slovenskej republiky - Generálne riaditeľstvo Bratislava:
- Odstránenie havárie pri úniku oleja na trase Moldava -Čečejovce v dĺžke 4,7 km Dekontaminácia štrkov železničného zvršku a zemín nesaturovanej zóny:
5,8 km, resp. 2 320 m3
Vstupná koncentrácia:       33 290 mg. kg'1
Dosiahnutá koncentrácia:  < 600 mg. kg'1
Dĺžka sanácie: 2 týždne

VSŽ a.s. Košice: - Dekontaminácia skladu olejového hospodárstva
Dekontaminácia spevnených plôch: 110 m2
Vstupná koncentrácia:      >15 000 mg.kg'1
Dosiahnutá koncentrácia:  <400 mg.kg'1
Dĺžka sanácie: 1 týždeň

STROJSMALT a.s. Medzev: - Sanácia podzemných vôd a zemín
- Dekontaminácia skladu olejového hospodárstva Dekontaminácia spevnených plôch: 375 m2
Vstupná koncentrácia:       >15 000 mg.kg'1
Dosiahnutá koncentrácia:  <500 mg.kg'
Dĺžka sanácie: 2 týždne

Dekontaminácia podzemnej vody:   34 200 m3
Vstupná koncentrácia:      fáza 1 m
Dosiahnutá koncentrácia:  < 0,5 mg.ľ1
Dĺžka sanácie: 16 mesiacov

FERONA a.s. Košice: - Odstránenie havarijného úniku nafty pri havárii rušňa
Dekontaminácia štrkov železničného zvršku a zemín nesaturovanej zóny:
36 m3
Vstupná koncentrácia:      44 620 mg.kg'1
Dosiahnutá koncentrácia:  < 700 mg.kg'1
Dĺžka sanácie: 2 týždne

Dekontaminácia podzemnej vody:    210 m3
Vstupná koncentrácia:      fáza 0,1 m, resp. 321,9 mg.ľ1
Dosiahnutá koncentrácia:  < 0,2 mg.ľ1
Dĺžka sanácie: 3 týždne
PVOD Želovce: - Dekontaminácia silážnych žľabov od PCB
Dekontaminácia betónových konštrukcii: 460 m2
Vstupná koncentrácia:      30,7 /jg. kg'1
Dosiahnutá koncentrácia:   2,3 mg. kg'1
Dĺžka sanácie: 1 týždeň


Česká republika
VIVIDIUS s.r.o. Ostrava: - Dekontaminácia Železničnej stanice v Ostrave
:
- koľajište, dekontaminácia štrkového lôžka
- depo, dekontaminácia spevnených plôch Vstupná koncentrácia:      2 080 mg. kg'1
Dosiahnutá koncentrácia:     570 mg.kg'1
Dĺžka sanácie: 1 týždeň


Maďarsko
f a MESOVA: - Letisko FERIHEGY, DEBRECEN dekontaminácia
kerozénu na letištnej ploche
Vstupná koncentrácia:      11 340 mg.kg'1
Dosiahnutá koncentrácia:     29,8 mg.kg'1
Dĺžka sanácie: 1 týždeň

Holandsko
f a SERENDIP - BOOS     - Biopas dekontaminácia NEL
Vstupná koncentrácia:     20 245 mg.kg'1
Dosiahnutá koncentrácia:  2 651 mg.kg'1
Dĺžka sanácie: 2 týždne

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky