Úvod - GrizzlySlovakia

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Úvod

ENZYMDEG

    Ekológia a čistota životného prostredia majú dnes už prím v rôznych odvetviach hospodárstva. Je dôležité uplatňovať nové metódy ochrany životného prostredia a aplikovať ich v praxi. Aj z tohto dôvodu vznikla iniciatíva niekoľkých slovenských firiem a ich spoločným úsilím bolo vytvoriť koncepciu pre skvalitnenie ochrany životného prostredia s využitím najmodernejších technológií.
      Technológie používané pre sanáciu kontaminovaných zemín zahŕňajú široké spektrum metód a aplikácií. Hoci tradičné prístupy zahŕňajúce napr. fyzikálnochemické a biodegradačné metódy sú s úspechom používané už dlhú dobu, neustálym predmetom výskumu je vývoj nových metód, ktoré minimalizujú negatívne vedľajšie účinky sanačných technológií. S rozvojom biotechnológií dochádza i k rozvoju využívania enzymatických preparátov na odstraňovanie organických kontaminantov zo životného prostredia. Ako sanačná technológia sa tento spôsob nazýva enzymatická degradácia /ENZYMDEG/.
      Technológia enzymatickej degradácie /ENZYMDEG/ nachádza svoje široké uplatnenie aj v oblastiach, ako je potravinárstvo
(mliekárne, čokoládovne, pivovary, výroba tukov a olejov), spracovateľský priemysel (mäsopriemysel, hydinárne, spracovanie rýb) a v oblastiach s výskytom rastlinných a živočíšnych tukov.


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky